ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A belépőjegy szabadon átruházható. A vásárló kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

2. Amennyiben a belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a belépőjegy az azon feltüntetett rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, illetve a jegyen feltüntetett számú főt.

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására/elfogadására nincs lehetőség!

3. A belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet. Azonban a néző késése, vagy egyéb okból történő távolmaradása esetén a jegyet nem áll módunkban visszaváltani.

4. A belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a szolgáltató, a rendezvényszervező, vagy a rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegy felmutatójától a rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a szolgáltatóval szemben.

5. Bizonyos belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre.

A jogosultság meglétét a szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója illetve a belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Bizonyos esetekben a belépőjegyek a rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

7. A rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a rendezvény még érvényes belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

8. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a szolgáltató felé semmilyen igényt.

9. A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a rendezvényszervező a rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

10. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nézőtér megnyitása előtt lefoglaljanak székeket az AMFI Alsóörs vendégei, művészei részére. A lefoglalt helyek elfoglalása/átpakolása esetén az AMFI Alsóörs munkatársai jogosultak a nézők átültetésére.

11. A rendezvények többségében a rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a rendezvényben történt kisebb, vagy indokolt változtatásra.

12. A megvásárolt jegyeket nem áll módunkban visszaváltani, kivéve a produkció elmaradása esetén!

Amennyiben az időjárás miatt egy előadást meg kell szakítani, megtartottnak minősül a produkció a következő esetekben:

– ha van szünet az előadásban, akkor az első felvonás végeztével (több szünetes előadás esetében is)

– szünet nélkül játszott előadás esetén, ha már lement az előadás fele

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a rendezvényt, amennyiben a rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a rendezvény kezdése a rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

13. Tájékoztatjuk nézőinket, hogy az előadás zavartalan megtekintésének biztosítása érdekében a nézőtérre esernyőt felvinni TILOS.

Eső esetén nézőink részére költségtérítés ellenében esőkabátot biztosítunk!

14. A szabadtéri rendezvényhelyszín következtében a rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a rendezvényt az esőnapon tartja meg. A rendezvényszervező e döntésről a vásárlókat a rendelkezésére álló fórumokon (www.amfi.hu és www.facebook.com/AMFIteatrum) keresztül haladéktalanul tájékoztatja.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

15. A rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a vásárló tudomásul veszi, hogy a rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a rendezvényszervező a felelős.

16. Amennyiben sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a vásárló, illetőleg a szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

További információért írjanak az info@amfi.hu e-mail címre.

Online jegyvásárlással kapcsolatos problémák esetén kérjük, keressék:

AMFI Alsóörs
8226 Alsóörs, Varázserdő u.3 
info@amfi.hu

8226 Alsóörs, Varázserdő u. 3 . • 30/101-1290 • info@amfi.hu