Barion Pixel

Metamorphosis Balatonensis

Alakot öltő sziklatömbök, dallammá formálódó hangok, hozzá rendeződő vöröskövek.

A közösségi alkotás folyamatában alakot öltő kövek, dallammá formálódó hangok, épületekké szerveződő vöröses sziklatömbök – az átlényegülő anyag titokzatos világába enged betekintést, igézően szép természeti környezetben az a rendezvénysorozat, melynek során bárki művésszé válhat Alsóörsön, az AMFI-ban.  
A sorozat záróakkordjának szánt, hazai és külföldi alkotók részvételével megrendezett összművészeti fesztivál 2023. augusztus 13-19. között kerül sor. Az érdeklődők, amellett hogy előadásokon nyerhetnek bepillantást a zene-, a képző- és az építőművészet titkaiba és fortélyaiba, az előadó és a kurzusokat tartó hazai és nemzetközi művészek vezetésével ki is próbálhatják magukat szobrászként, zeneszerzőként, ének- vagy éppen építőművészként is. Vagy ha kedvük tartja, színpadra lépve, közösen énekelhetik el a saját maguk komponálta dalokat. 
A programsorozat célja a térség életében meghatározó szerepet játszó vöröskő köré szerveződő évezredes életformák és hagyományok feltárása, dokumentálása és újrafogalmazása a modern művészet eszközeivel – közösen készített szobrok, épület-szerkezetek és közösen komponált hangok formájában, a helybeliek és a távolabbról érkezők bevonásával. 
A részvétel minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes!

PROGRAMTERV
Augusztus 13-18.
- 09.00-18.00 Nemzetközi szobrász-szimpózium és workshop hazai és nemzetközi vendégművészek részvételével

Augusztus 16.
- 14.00-15.00 Bevezetés a vöröskő építészet hagyományaiba - AMFI Alsóörs
- 15.00-18.00 Építészeti workshop - Korokon és tereken átívelő vöröskő falak
- 15.00-18.00 Vizuális hidak és térbeli szembenállások (Szabadkézi rajz-workshop) - Indulás: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Török-ház     
- Tárlatvezetés – az alkotás folyamata (15.00, 16.00, 17.00)
- 18.00-20.00 Nyáresti találkozások a művészettel

Augusztus 17.
- 14.00-15.00 Bevezetés a vöröskő építészet hagyományaiba – AMFI Alsóörs
- 14.00-18.00 Építészeti workshop - Korokon és tereken átívelő vöröskő falak
- 15.00-18.00 Vizuális hidak és térbeli szembenállások (Szabadkézi rajz-workshop) - Indulás: AMFI Alsóörs -> Felsőörs, Román kori templom
- Tárlatvezetés – az alkotás folyamata (15.00, 16.00, 17.00)
- 18.00-20.00 Nyáresti találkozások a művészettel
- 20.00-21.00 Szobrász-szimpózium Toszkánában (Sasetta bemutatkozik)

Augusztus 18.
- 14.00-15.00 Bevezetés a vöröskő építészet hagyományaiba - AMFI Alsóörs
- 14.00-18.00 Építészeti workshop - Korokon és tereken átívelő vöröskő falak
- 15.00-18.00 Vizuális hidak és térbeli szembenállások (Szabadkézi rajz-workshop) - Indulás: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Református templom
- Tárlatvezetés – az alkotás folyamata (15.00, 16.00, 17.00)
- 18.00-20.00 Nyáresti találkozások a művészettel

Augusztus 19. Zárónap
- 12.30-14.00 – Zenés tárlatvezetés Lőrinszky Attila-nagybőgő művésszel
A szobrászszimpózium alatt született alkotások megtekintése, rövid beszélgetés az alkotókkal, az elkészült szobrok bemutatása.
Programvezető: Ruth Marta Messer, Semsei Sándor
- 14.00-15.30 – Ünnepélyes szoborátadó
Az egyik elkészült műalkotás ünnepélyes átadása Európa Kulturális Fővárosának
- 15.30-16.00 – Záróakkordok
Napkövek, az átváltozás hangjai – az összművészeti fesztiválra készült himnusz előadása.
Közreműködik: Telki Nőikar, Sambucus Choral és a térség iskolásaiból, lakosaiból szerveződő kórus.
Vezényel a szerző: Halász Károly
- 16.15-17.00 – Lőrinszky Attila és Farkas Zoltán 'Batyu' koncert
Farkas Zoltán „Batyu”, a táncházmozgalom legkorábbi és legismertebb figuráinak egyike és Lőrinszky Attila, kísérletező kedvű, széles zenei eszköztárat birtokló nagybőgőművész előadása.
Helyszín: Török-ház, Alsóörs
- 17.00-17.45 – Templomi kórus-koncert a Telki Nőikar és a Sambocus Choral részvételével
Helyszín: Alsóörsi Református Templom
Karnagy: Halász Károly
- 18.00-18.45 – Zárókoncert az AMFI-ban

Érkezz kerékpárral és megajándékozunk egy limonádéval!
Érkezz tömegközlekedéssel, itt tájékozódhatsz a menetrendről: 


A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jön létre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

METAMORPHOSIS BALATONENSISBoulders taking shape, sounds forming a melody, red sandstones arranging themselves

Stones taking shape in the process of community creation, sounds forming into melodies, reddish boulders organized into buildings - the series of events during which anyone can become an artist in Alsóörs, in the AMFI, gives you an insight into the mysterious world of the transfiguring material, in an enchantingly beautiful natural environment. An all-arts festival organized with the participation of national and foreign artists, scheduled as the final accord of the series takes place between August 13-19, 2023. Anyone who is interested can attempt to be a sculptor, composer, singer, or construction artist, guided by the lecturer and the domestic and international artists hosting the courses. Or if they prefer, they have the option to perform the songs they composed together on stage. The programme series aims to explore, document, and reformulate the millennia-old ways of life and traditions organized around red sandstone, which plays a decisive role in the region's life.

The event is free and open to all!

PROGRAMME SCHEDULE

13-18 August

09.00-18.00 International sculpture symposium and workshop with national and international guest artists

16 August
- 14.00-15.00 Introduction to the traditions of red sandstone architecture - AMFI Alsóörs
- 15.00-18.00 Architecture workshop - red sandstone walls across ages and spaces
- 15.00-18.00 Visual bridges and spatial contrasts (Freehand drawing workshop) - Departure: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Török-ház     
- Guided tour - the creative process (15.00, 16.00, 17.00)
- 18.00-20.00 Open-air encounters with art

17 August
- 14.00-15.00 Introduction to the traditions of red sandstone architecture - AMFI Alsóörs
- 15.00-18.00 Architecture workshop - red sandstone walls across ages and spaces
- 15.00-18.00 Visual bridges and spatial contrasts (Freehand drawing workshop) - Departure: AMFI Alsóörs -> Felsőörs, Romanesque church
- Guided tour - the creative process (15.00, 16.00, 17.00)
- 18.00-20.00 Open-air encounters with art
- 20.00-21.00 Sculpture symposium in Tuscany (meet Sasetta)

18 August
- 14.00-15.00 Introduction to the traditions of red sandstone architecture - AMFI Alsóörs
- 15.00-18.00 Architecture workshop - red sandstone walls across ages and spaces
- 15.00-18.00 Visual bridges and spatial contrasts (Freehand drawing workshop) - Departure: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Reformed church
- Guided tour - the creative process (15.00, 16.00, 17.00)
- 18.00-20.00 Open-air encounters with art

19 August - Closing day
- 12.30-14.00 – Musical tour with Attila Lőrinszky, double bass artist

Visiting sculptures created during the symposium, having a brief conversation with the creators, and presenting completed sculptures. Program manager: Ruth Marta Messer, Sándor Semsei.


- 14.00-15.30 – Ceremonial statue presentation

Ceremonial handover of one of the completed works of art to the European Capital of Culture

- 15.30-16.00 – Final chords

Sunstones, the sounds of transformation - the performance of the national anthem for the all-arts festival.

Participants: Telki Women's Choir, Sambucus Choral, and a choir made up of schoolchildren and residents of the area.

Conducted by the author: Károly Halász

- 16.15-17.00 – Attila Lőrinszky and Zoltán Farkas 'Batyu' concert

Zoltán Farkas "Batyu", one of the earliest and best-known figures of the dance hall movement, and Attila Lőrinszky, an experimental double bass player with a wide musical repertoire.

Location: Török-ház, Alsóörs

- 17.00-17.45 – Church choir concert with the participation of the Telki Women's Choir and the Sambocus Choral

Location: Alsóörs Reformed Church

Chorus-master: Károly Halász

- 18.00-18.45 – Closing concert at AMFI


Arrive by bike and we'll treat you to a lemonade!

 

The programme is supported by the Veszprém-Balaton 2023 European Capital of Culture programme.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

DEUTSCH

METAMORPHOSIS BALATONENSIS

 Felsbrocken nehmen Gestalt an, Klänge formen eine Melodie, rote Steine ordnen sich zu Bauten.

Steine, die in einem gemeinschaftlichen Schöpfungsprozess Gestalt annehmen, Klänge, die sich zu einer Melodie formen, rötliche Felsbrocken, die sich zu Bauten ordnen - eine Veranstaltungsreihe im AMFI in Alsóörs, wo jeder zum Künstler werden kann, wird einen Einblick in die geheimnisvolle Welt der Umwandlung der Materie vor einer bezaubernd schönen Naturkulisse geben.  

Vom 13. bis 19. August 2023 findet die letzte Veranstaltung der Reihe statt, ein vielseitiges Kunstfestival mit nationalen und internationalen Künstlern: neben Vorträgen, die Einblicke in die Geheimnisse und Tricks der Musik, der bildenden Kunst und der Architektur geben, können sich die Besucher unter Anleitung der Dozenten und der nationalen und internationalen Künstler, die die Kurse leiten, auch selbst als Bildhauer, Komponist, Sänger oder Baukünstler versuchen. Wenn Sie Lust haben, können Sie auch auf die Bühne treten und gemeinsam selbst komponierte Lieder singen.

Ziel ist es, die jahrtausendealten Lebensweisen und Traditionen rund um den Rotstein, der das Leben in der Region prägt, zu erforschen, zu dokumentieren und durch moderne Kunst neu zu interpretieren - in Form von Skulpturen, Bauwerken und gemeinsam komponierten Klängen, unter Einbeziehung von Einheimischen und Besuchern.

Die Teilnahme ist für alle offen und kostenlos!

 

PROGRAMM

13. bis 18. August.

- 09.00-18.00 Uhr Internationales Bildhauersymposium und Workshop mit nationalen und internationalen Gastkünstlern

 

16. August.

- 14.00-15.00 Einführung in die Tradition der roten Steinarchitektur - AMFI Alsóörs

- 15.00-18.00 Architektur-Workshop - Rotsteinmauern über Zeitalter und Räume hinweg

- 15.00-18.00 Visuelle Brücken und räumliche Kontraste (Workshop zum Freihandzeichnen) - Abfahrt: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Török-ház

- Geführter Rundgang - der Entstehung und künstlerisches Schaffen (15.00, 16.00, 17.00)

- 18.00-20.00 Begegnungen mit der Kunst unter freiem Himmel

 

17. August.

- 14.00-15.00 Einführung in die Tradition der roten Steinarchitektur - AMFI Alsóörs

- 15.00-18.00 Architektur-Workshop - Rotsteinmauern über Zeitalter und Räume hinweg

- 15.00-18.00 Visuelle Brücken und räumliche Kontraste (Workshop zum Freihandzeichnen) - Abfahrt: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Török-ház

- Geführter Rundgang - der Entstehung und künstlerisches Schaffen (15.00, 16.00, 17.00)

- 18.00-20.00 Begegnungen mit der Kunst unter freiem Himmel

 

18. August.

- 14.00-15.00 Einführung in die Tradition der roten Steinarchitektur - AMFI Alsóörs

- 15.00-18.00 Architektur-Workshop - Rotsteinmauern über Zeitalter und Räume hinweg

- 15.00-18.00 Visuelle Brücken und räumliche Kontraste (Workshop zum Freihandzeichnen) - Abfahrt: AMFI Alsóörs -> Alsóörs, Török-ház

- Geführter Rundgang - der Entstehung und künstlerisches Schaffen (15.00, 16.00, 17.00)

- 18.00-20.00 Begegnungen mit der Kunst unter freiem Himmel

- 18.00-20.00 Begegnungen mit der Kunst unter freiem Himmel

 

19. August Abschlusstag

- 12.30-14.00 - Musikalische Führung mit Attila Lőrinszky - Kontrabass

Besichtigung der während des Skulpturensymposiums entstandenen Werke, kurzes Gespräch mit den Künstlern, Präsentation der fertigen Skulpturen.

Programmleitung: Ruth Marta Messer, Sándor Semsei

- 14.00-15.30 - Feierliche Präsentation der Skulpturen

Feierliche Übergabe eines der fertigen Kunstwerke an die Kulturhauptstadt Europas

- 15.30-16.00 - Schlussakkorde

Sonnensteine, die Klänge der Umwandlung - Aufführung der Hymne des Festivals der Künste.

Unter Mitwirkung des Telki Women's Choir, des Sambucus Choral und eines Chors von Schulkindern und Bewohnern der Region.

Dirigent ist der Komponist Károly Halász

- 16.15-17.00 Uhr - Konzert "Batyu" von Attila Lőrinszky und Zoltán Farkas

Ort: Török-ház, Alsóörs

- 17.00-17.45 - Kirchenchor-Konzert mit dem Telki Frauenchor und dem Sambocus-Choral

Ort: reformierte Kirche von Alsóörs

Chorleiter: Károly Halász

- 18.00-18.45 - Abschlusskonzert im AMFIDas Programm wird durch das Programm Veszprém-Balaton 2023 Kulturhauptstadt Europas gefördert.

 

Időpont

2023.08.12 10:00 - 08.18 20:00

Kategória

fesztivál

Helyszín

AMFI Alsóörs

8226 Alsóörs, Varázserdő u. 3 . • 30/101-1290 • info@amfi.hu